Γλυπτική σε Ορείχαλκο - Sculpture in Bronze
Up Βιογραφικό Biography Portfolio Pricelist

Πατήστε τις εικόνες για μεγέθυνση και λεπτομέρειες - Click photographs for enlargement and more details

Ζητιάνος Ι - Beggar I 
1800
Γριά Ι - Old Lady I 
(€550)
Στοργή - Affection
(
€340)
Κοιμούμενη Ι - Sleeping Woman I 800
Ζητιάνος ΙI - Beggar II
2300
Γριά ΙΙ - Old Lady II 
850
Ύπνος - Sleep
425
Κοιμούμενη ΙΙ - Sleeping Woman ΙI 725
Κράχτης - Shouting Man
850
Γριά ΙIΙ - Old Lady III 
650
Παιχνιδίσματα - Joyplay
750
Αφροδίτη ΙΙ - Aphrodite II
1250
  

Εσταυρωμένος - Crucifix
(
€1450)
Βοσκός - Shepperd
2300
Θυλάζουσα - Breastfeeding
950
Πλανόδιος - Vendor 550
Αδιέξοδα - Dead End
1250
Χορευτής - Dancer
1250
Πολύτεκνη - Polytekni
1050
Θεριστής - Harvester
650


Αναδυόμενη Αφροδίτη
 Birth of Aphrodite
€375
Ατενίζουσα Αφροδίτη
Gazing Aphrodite
250
Μπαλαρίνα - Ballarine
1250
Γονάτισμα - Kneeling Woman
(
€830)
Λιμός - Famine
650
Βρακάς - Vrakas
270
ΑφροδίτηΙ - Aphrodite I
€375
Γυναικία Φιγούρα II
Female Figure II
€375
Κυπριοπούλλα - Cypriot Lady
(
€940)
Σκεπτόμενος - Thinker
950
Έκσταση - Ecstasy
850
Τέντωμα - Stretching
(
€830)
Μακάριος - Makarios
€300
Γρίβας - Grivas
€300
Βιασμός της Κύπρου
Rape of Cyprus (
€1365)
Ακοντιστής - Javelin Man
500
Γυμνό Ι - Nude I
€375
Σάρκα Μία-Flesh of my Flesh
950
Το Φως της Ζωής
The Light of Life
1350
Γυναικία Φιγούρα Ι
 Female Figure
€350

Παππούς - Grandpa
1400

Γυμναζόμενη - Gymnast
 
€1795
Αφροδίτη-Aphrodite  
800
Pregnant Aphrodite 
550