Διοικητικό Συμβούλιο - Administrative Council 2011-2014

 
Πέτρος Πόρακος - Petros Porakos
Πρόεδρος - President
Τριών Ιεραρχών 44, 4187 Ύψωνας
Κιν. 99453308
p.porakos@cytanet.com.cy
Trion Ierarchon 44, Ypsonas
Mob. 99453308
p.porakos@cytanet.com.cy
Θέμις Λουκά - Themis Louka
Αντιπρόεδρος - Vice President
Ραχμάνινωφ 9, 3120 Λεμεσός
Τηλ. 25723482
Rachmaninof 9, 3120 Lemesos
Tel. 25723482
Μαρία Παχίπη - Maria Pachipi
Γραμματέας
- Secretary
Νικόλαου Λαζάρου Υπ/γου Παπαγεωργίου
3020 Λεμεσός
Κιν. 99763000 
maria-pachipi@hotmail.com
Mikolaou lazarou & Major Papageorgiou
3020 Lemesos
Mob. 99673000
maria-pachipi@hotmail.com
Ζωή Λάμπρου - Zoi Lamprou
Ταμίας -
Treasurer
Τ. Θ. 58487, 3734 Λεμεσός
Τηλ. 25320905, Κιν. 99620033
zoe@regen-cy.com
P.O.Box, 3734 Lemesos
Tel. 25320905, Mob. 99620033
zoe@regen-cy.com
Μαρία Λουκά - Maria Louka
Μέλος - Member
Φαναρίου 6, Stefania Court, Διαμ. 402,3106 Νεάπολη
Τηλ. 25590048, Κιν. 99334801
loucamaria@yahoo.com
6 Fanariou, Stefania Court, Apt. 402,  3106 Neapoli
Tel. 2590048, Mob. 99334801
loucamaria@yahoo.com
Φυλακτής Ιερείδης - Phylactis Ierides
Μέλος - Member
 Ιωάννη Τσίρου 20, 3021 Λεμεσός
 Τηλ. 25381324, Φαξ 25339219,  Κιν. 99681967
 ierides@cablenet.com.cy
 20 Ioanni Tsirou, 3021 Lemesos
 Tel. 25381324, Fax 25339219, 
Mob. 99681967
  ierides@cablenet.com.cy
Σόνια Χ''Βασίλη - Sonia Hadjivasili
Μέλος - Member
Καρατζιά 31, 3020 Λεμεσός
Κιν. 99
742210
sonia_5-88@hotmail.com
Karatzia 31, 3020 Lemesos
Mob 99742210
sonia_5-88@hotmail.com
 

Διοικητικό Συμβούλιο - Administrative Council 2008-2011

 
Φυλακτής Ιερείδης - Phylactis Ierides
Πρόεδρος
- President
 Ιωάννη Τσίρου 20, 3021 Λεμεσός
 Τηλ. 25381324, Φαξ 25339219,  
Κιν. 99681967
 ierides@cablenet.com.cy
 20 Ioanni Tsirou, 3021 Lemesos
 Tel. 25381324, Fax 25339219, 
Mob. 99681967
  ierides@cablenet.com.cy
Θέμις Λουκά - Themis Louka
Αντιπρόεδρος - Vice President
Ραχμάνινωφ 9, 3120 Λεμεσός
Τηλ. 25723482
Rachmaninof 9, 3120 Lemesos
Tel. 25723482
Ανθούλλα Θεοδοσίου - Anthoula Theodosiou
Γραμματέας - Secretary
Φώτη Πίττα 8Α, 3051 Λεμεσός
Κιν. 99455479
Foti Pitta 8A, 3051 Lemesos
Mob 99455479
Πέτρος Μιχαηλίδης - Petros Michaelides
Ταμίας
- Treasurer
 Ιωάννη Πολέμη 31, 3085 Λεμεσός
 Τηλ. 25384804, Κιν. 99687374
petros_m@cytanet.com.cy
 31 Ioanni Polemi, 3085 Lemesos
 Tel.
25384804, Mob. 99687374
petros_m@cytanet.com.cy
Πόπη Μουσκάτου Χριστοδουλίδου
Popi Mouskatou Christodoulidou
Μέλος - Member
Δημηρίου Χαραλάμπους 20
3020 Λεμεσός
Τηλ. 25340954, Κιν. 99437090 
Demetriou Charalampous 20
3020 Lemesos
Tel. 25340954, Mob. 99437090
Μαρία Λουκά - Maria Louka
Μέλος - Member
Φαναρίου 6, Stefania Court, Διαμ. 402,3106 Νεάπολη
Τηλ. 25590048, Κιν. 99334801
loucamaria@yahoo.com
6 Fanariou, Stefania Court, Apt. 402,  3106 Neapoli
Tel. 2590048, Mob. 99334801
loucamaria@yahoo.com
Andry Kairinou
 Μέλος - Member
Αρετούσας 26, 3113 Λεμεσός
Τηλ. 25731091

ckairinos@hotmail.com
Aretousas 26, 3113 Lemesos
Tel. 25731091
ckairinos@hotmail.com
Ντίνος Μιχαηλίδης - Dinos Michaelides
 Μέλος - Member
Τ.Θ. 51557, 3506 Λεμεσός
Τηλ.  7000 6688, fax 25435100

dinos.michelides@cytanet.com.cy
P.O.B 51557, 3506 Lemesos
Tel. 7000 6688, fax 25435100
dinos.michelides@cytanet.com.cy
Γιώργος Χριστοφόρου - George Christophorou
Μέλος - Member
Τ.Θ. 56937, 3311 Λεμεσός
Τηλ. 25747577, Κιν. 99645080
P.O.Box 56937, 3311 Lemesos
Tel. 25747577, Mob 99645080