Up Αρχείο Μελών Members List Καταστατικό By Laws Συμβούλιο-Board

 

ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Ε.Κ.Κ.) 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ

 

Άρθρον 1ον

Επωνυμία – Έμβλημα  

Ιδρύεται στη Λάρνακα Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Ε.Κ.Κ.).  Το Σωματείο θα φέρει έμβλημα με τα αρχικά «Ε.Ε.Κ.Κ.», τα οποία θα παριστάνουν δύο ανθρώπινες φιγούρες.

                                                   

 Το έμβλημα του Σωματείου                            Η σφραγίδα του Σωματείου

 

Άρθρον 2ον

Σκοποί 

1.     Η ανάπτυξη και προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Κύπρο, η διασφάλιση του δικαιώματος της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης και του καλλιτεχνικού έργου σε όλους τους τομείς των εικαστικών τεχνών και η μέριμνα δια τα συμφέροντα των ασχολούμενων με τις εικαστικές τέχνες.

 2.     Η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση εκδόσεων προς ενημέρωση των μελών του και του κοινού, διατήρηση αρχείου καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των μελών του και η συμβολή στην προβολή των επιτευγμάτων των δημιουργών στην Κύπρο και διεθνώς.

 3.     Να ευρίσκεται σε επαφή και να συνεργάζεται μετά οργανώσεων της Κύπρου και του εξωτερικού που ασχολούνται με τα εικαστικά.

 

Άρθρον 3ον

Μέσα

 1.     Με τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, συμποσίων, εκθέσεων ανακοινώσεων καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο το οποίον κατά την κρίση της εκάστοτε διοίκησης του Σωματείου και κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης συμβάλλει είτε άμεσα είτε έμμεσα στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

 2.     Με την δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων, επαφών και δραστηριοτήτων του Σωματείου με άλλα Σωματεία και Οργανισμούς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

 3.     Με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΜΕΛΗ

 

Άρθρον 4ον

Κατηγορίες Μελών

 Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:

 (α)  Τακτικά

 (β)  Επίτιμα

 (γ) Ευεργέτης και Φίλος

Σε κάθε περίπτωση μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.

 

Άρθρον 5ον  

Τακτικά Μέλη

 1.     Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, τα οποία ασχολούνται με τα εικαστικά. 

 2.     Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται μετά από σχετική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών του.

 3.     Στην αίτηση για εγγραφή μέλους αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος ο οποίος προτείνεται από δύο τουλάχιστον υφιστάμενα μέλη του Σωματείου.

  

Άρθρον 6ον

Επίτιμα Μέλη

 Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισης του από τη γενική συνέλευση, προς αναγνώριση της προσφοράς τους στις εικαστικές τέχνες.  Δεν θα έχουν το δικαίωμα ψήφου, αξιώματος ή πληρωμής συνδρομής.  Έχουν το δικαίωμα να παρακάθονται σε συνεδρίες της Γενικής Συνέλευσης.  Έχουν το δικαίωμα να φέρουν την ειδική ταυτότητα της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου.

 

Άρθρον 7ον

 Ευεργέτης και Φίλος

Ευεργέτης και Φίλος – ανακηρύσσεται άτομο κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου  που βοηθά το Σωματείο με οικονομικούς πόρους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  Έχει το δικαίωμα να φέρει την ειδική ταυτότητα του Σωματείου.

  

Άρθρον 8ον

Δικαιώματα Μελών

 1.     Τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 2.     Τα τακτικά μέλη οφείλουν να καταβάλουν προς το Σωματείο ετήσια συνδρομή η οποία καθορίζεται από σε ΛΚ..10.  Στην περίπτωση κατά την οποία τακτικό μέλος καθυστερεί την πληρωμή δύο ετήσιων συνδρομών και αφού ειδοποιηθεί εγγράφως προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν ανταποκριθεί, διαγράφεται από μέλος.

 3.     Κάθε μέλος το οποίον έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο δικαιούται να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις αυτού.

 4.     Κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες αυτού και να τυγχάνει ενημέρωσης γι΄ αυτές.

  

Άρθρον 9ον

Υποχρεώσεις Μελών

 1.     Κάθε μέλος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και με τις διατάξεις των εσωτερικού κανονισμού ως επίσης και  με τους εκάστοτε κανονισμούς και αποφάσεις που ψηφίζονται από το Δ.Σ και την Γενική Συνέλευση.

 2.     Κάθε μέλος υποχρεούται να αποδέχεται και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που ανατίθενται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ του Σωματείου σε αυτό.

3.     Τα μέλη οφείλουν:

 (α) Να περιφρουρούν την περιουσία και τα συμφέροντα του Σωματείου.

 (β) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις   

      αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ ως και των υπευθύνων των

      διαφόρων τμημάτων.

(γ) Να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη η οποία να είναι αντίθετη με τους

      σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου.

 (δ) Να επιδεικνύουν καλή διαγωγή και συμπεριφορά.

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

Άρθρον 10ον 

 1.     Οι Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και στις οποίες συμμετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

 2.     Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχει κάθε τακτικό μέλος το οποίον έχει πλήρως ρυθμισμένες προς το Σωματείο τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

 

Άρθρον 11ον

 1.     Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατ΄ έτος σε μέρος ημερομηνία και ώρα που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 2.     Γενική  Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και έκτακτα για τη συζήτηση επειγόντως θέματος ή λήψη άμεσης απόφασης.  Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή αν αυτό ζητηθεί από το 1/3 των τακτικών μελών του Σωματείου που έχει τακτοποιημένες  τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

 3.     Η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται μερίμνης του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη μέσω ατομικών προσκλήσεων, τουλάχιστον επτά μέρες πριν την προκαθορισμένη μέρα σύγκλησης του.

 

Άρθρον 12ον

 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πέραν του 50% των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.  Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

 

Άρθρον 13ον

 Η Συνέλευση για την εκλογή νέου συμβουλίου εκλέγει τον Πρόεδρο της.  Επίσης εκλέγει δύο εκ των παρισταμένων μελών τα οποία εκτελούν καθήκοντα γραμματέα της Συνέλευσης.

 

Άρθρον 14ον

  Οι Γενικές Συνελεύσεις αποφασίζουν για κάθε θέμα το οποίο τίθεται ενώπιον τους, εγκρίνουν τον ισολογισμό και προϋπολογισμό του Συμβουλίου εκλέγουν κατά τους όρους του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο.  Τροποποιούν το καταστατικό του Σωματείου.

 

Άρθρον 15ον

 Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτυγχάνεται απαρτία στην καθορισμένη ώρα πραγμάτωσης της γενικής συνέλευσης, δίδεται χρονική παράταση τριάντα λεπτών και με την πάροδο αυτής όσα μέλη παρευρίσκονται με τακτοποιημένες τις ταμιακές τους υποχρεώσεις αποτελούν απαρτία και η γενική συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της.

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

 

Άρθρον 16ον

 Οι Αρχαιρεσίες διεξάγονται ανά τριετία εντός του μηνός Οκτωβρίου.  Η θητεία του εκλεγόμενου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει από την παράδοση σε αυτό της διαχείρισης από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου και εν πάση περιπτώσει όχι βραδύτερο από επτά μέρες.

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

 ΕΛΕΓΚΤΑΙ

 

Άρθρον 17ον

 Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ελεγκτές ένα ή δύο τον αριθμόν.  Αυτοί πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Έργον των ελεγκτών είναι ο έλεγχος των βιβλίων του Σωματείου, των λογαριασμών του ταμείου και γενικά κάθε οικονομικής πράξης οσάκις ούτοι ήθελον κρίνει τούτον σκόπιμον και αναγκαίον ή οσάκις το Δ.Σ ήθελεν ζητήσει τούτο.  Στην περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές διαπιστώσουν την ύπαρξη ανωμαλιών στην διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου αιτούνται από το Δ.Σ σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης.  Το Δ.Σ υποχρεούται σε αυτή την περίπτωση όπως εντός πενθημέρου προθεσμίας συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση προς αντιμετώπιση του θέματος.  Νοείται ότι οι ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι και δεν είναι μέλη του Σωματείου.

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρον 18ον

 1.     Το Σωματείο διοικείται από επταμελές όργανο το οποίο καλείται Διοικητικό Συμβούλιο.  Αυτό εκλέγεται ανά τριετία από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία.

 2.     Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρία το αργότερο εντός 8 ημερών και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη.

 3.     Σε περίπτωση που ένεκα οποιασδήποτε αιτίας κενωθεί θέση κάποιου από τα εκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου, αυτό αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα των τελευταίων εκλογών και αντ΄ αυτού , ο δεύτερος , τρίτος κλπ.

 4.     Το Συμβούλιο συνέρχεται κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής πρόσκλησης μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε τακτική συνεδρίαση και έκτακτα όσες φορές παραστεί ανάγκη κατά την κρίση του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του.  Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται στην συνεδρίαση του τα τρία συν ένα από τα μέλη του.  Εάν ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος δεν παρίστανται, της συνεδρίασης προεδρεύει το αρχαιότερο από τα μέλη του Συμβουλίου, όπως φαίνεται στο αρχείο των μελών του Συμβουλίου.

 

Άρθρον 19ον

 1.     Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Γενική Διοίκηση του Σωματείου και ασκεί γενικά την εποπτεία επί των εργασιών του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

2.     Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

 3.     Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη τήρησης του αρχείου διακίνησης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και τη διατήρηση αρχείου των μελών, την ευθύνη για την εμπρόθεσμη σύνταξη και υποβολή του προϋπολογισμού της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου καθώς και την ευθύνη ελέγχου των δαπανών, της συγκέντρωσης κάθε φύσεως πόρου της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου, της κατάρτισης ισολογισμού και απολογισμού κάθε χρήσης, της φροντίδας και φύλαξης όλων των περιουσιακών στοιχειών της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου, της κατάθεσης σε τράπεζα κάθε εισπραττόμενου χρηματικού ποσού, της τήρησης βιβλίων εσόδων και εξόδων και της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου.

 4.     Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται κάθε υπόθεσης της αρμοδιότητας της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου και ειδικότερα:

 (α) Επιμελείται της πραγμάτωσης των σκοπών της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου,  

      όπως αυτοί εμφαίνονται στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

(β) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς έγκριση ανεξάρτητων ελεγκτών για    

      τον έλεγχο και την ετοιμασία των τελικών λογαριασμών, που θα

      υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

  

Άρθρον 20ον

 1.     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ προεδρεύει των συνεδριάσεων, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών αυτού, διευθύνει τις συζητήσεις και δίδει τον λόγον κατά σειράν προτεραιότητας σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν δυνάμενος πάραυτα να τον αφαιρέσει σε περίπτωση εκτροπής του ομιλούντος.  Γενικότερα αυτός ασκεί την ανώτατη εποπτεία επί των εργασιών του Δ.Σ.  Περαιτέρω σε περίπτωση ισοψηφίας επί θέματος το οποίον τίθεται σε ψηφοφορία από το Δ.Σ ο πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

 2.     Ο πρόεδρος επίσης, μετά του γραμματέα υπογράφει την αλληλογραφία τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και συνυπογράφει μετά του ταμία κάθε έγγραφο το οποίον αφορά την οικονομική δράση αυτού και ειδικότερα τα εντάλματα πληρωμής και εκπροσωπεί το Σωματείο Δικαστικά και εξώδικα.  Στην περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο.

 3.     Εκπροσωπεί το Σωματείο στις δημόσιες τελετές ή άλλες εκδηλώσεις, δυνάμενου δε προς τούτο όπως διορίσει αντιπρόσωπο του.

  

Άρθρον 21ον

 Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, εκτελεί την αλληλογραφία του Σωματείου, φυλάττει την σφραγίδα και αρχεία αυτού και υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα μετά του προέδρου, αναπληρώνει δε τον πρόεδρο σε περίπτωση που αυτός κωλύεται εις την άσκηση των καθηκόντων του.  Τον Γραμματέα κωλυόμενο αναπληρώνει ένα από τα μέλη.

  

Άρθρον 22ον 

1.     Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, διπλότυπο αποδείξεων, το οποίον χρησιμοποιείται για  την είσπραξη εσόδων του Σωματείου.  Επίσης τηρεί οποιοδήποτε βιβλίο το οποίον κρίνεται χρήσιμο για την ομαλή λειτουργία της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου.

 2.     Περαιτέρω ο Ταμίας υποχρεούται όπως υπογράφει τις αποδείξεις εισπράξεως, τις οποίες εκδίδει και να προβαίνει και να υπογράφει μετά του προέδρου όλες τις πληρωμές κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. Υποχρεούται όπως χωρίς καθυστέρηση καταθέτει στον λογαριασμό του Σωματείου κάθε  ποσόν το οποίον λαμβάνει.  Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα που βρίσκονται στο ταμείο.

 3.     Ο Ταμίας περαιτέρω υποχρεούται όπως οποτεδήποτε ήθελε ζητηθεί από το Δ.Σ να παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου. Περαιτέρω ο Ταμίας υποχρεούται όπως παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

 4.     Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει άμεσα στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου οποιαδήποτε ποσά τα οποία ανήκουν στο Σωματείο.  Υποχρεούται περαιτέρω να διατηρεί σε μετρητά, μικρό ταμείο για τα τρέχοντα έξοδα του Σωματείου το ύψος του οποίου δεν θα υπερβαίνει τις Λ.Κ 100.00.  Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει ένα από τα μέλη.

  

Άρθρον 23ον

 Τα μέλη του Δ.Σ. συνεπικουρούν τον πρόεδρο, γραμματέα και ταμία του Σωματείου και αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα και προΐστανται σε επιμέρους επιτροπές οι οποίες δύνανται να συσταθούν με απόφαση του Δ.Σ ή της Γ.Σ και σκοπό έχουν την καλύτερη προώθηση των σκοπών του Σωματείου ή την αντιμετώπιση οιουδήποτε εξειδικευμένου ζητήματος.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΚΛΟΓΕΣ 

Άρθρον  24ον

 Το Δ.Σ του Σωματείου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο τριών ετών.  Η εκλογή αυτή λαμβάνει χώραν κατά το μήνα Οκτώβριο διεξάγεται δε δια ψηφοδελτίων και μυστική ψηφοφορία.  Δικαίωμα ψήφου στην εκλογή έχουν, μόνο τα τακτικά μέλη του Σωματείου τα οποία έχουν πλήρως ρυθμισμένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

  

                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

                                                                 ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Άρθρον 25ον

 Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από τις συνδρομές των μελών του , από κληροδοσίες , δωρεές , εκδηλώσεις και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ του σωματείου.

  

Άρθρον 26ον 

 Το σωματείο φέρει δική του σφραγίδα η οποία περιγράφεται εις το άρθρον 1ον ανωτέρω. Αυτή τίθεται σε κάθε έγγραφο το οποίο απευθύνεται από το Σωματείο σε τρίτους.

 

Άρθρον 27ον

 Το Σωματείο εξακολουθεί να υφίσταται και αν ακόμα ο αριθμός των μελών του ελαττωθεί ουσιωδώς.

 Λύσις του Σωματείου επέρχεται μόνον

 (α) Στην περίπτωση ελάττωσης του αριθμού των μελών του κάτω από 20.

 (β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Νοείται ότι τέτοια απόφαση δεν θα ισχύει αν σε αυτή εναντιωθούν τουλάχιστον είκοσι τακτικά μέλη του Σωματείου.

 Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του , που τυχόν παραμείνει μετά την εξόφληση των χρεών του θα περιέλθει σε κοινωφελές ίδρυμα που θα αποφασιστεί στην τελευταία γενική συνέλευση του σωματείου.

 

Άρθρον 28ον

Κάθε θέμα  μη ρυθμιζόμενο από το καταστατικό θα κρίνεται σε τακτική η έκτακτη

γενική συνέλευση.

 

Άρθρον 29ον

 Η Δικαστική και εξωδίκως εκπροσώπηση του Σωματείου θα γίνεται από τον Πρόεδρο αυτού.