Προφίλ - Profile

 
Διοικητικό Συμβούλιο - Administrative Council
Καταστατικό - By Laws

Downloads:

Ελληνική Αίτηση Εγγραφής Μέλους - PDF file

Ελληνική Αίτηση Εγγραφής Μέλους - Word Document

English Application for membership - PDF file

English Application for membership – Word Document

Πιστοποιητικό Εγγραφής - Registration Certificate

 


Ευχαριστίες στη Γεωργία Κούλενδρου και το Φυλακτή Ιερείδη για τη δημιουργία του εμβλήματος του "ΕΕΚΚ"

Acknowledgement to Georgia Koulendrou and Phylactis Ierides for creating the Logo of the "UVAC"

 
 

Επικοινωνία - Contact:  ierides@cablenet.com.cy